Adapt Law

UW SOCIAAL RECHT ADVOCAAT
Isabelle Gerzat

Sociaal Recht

Ons kantoor adviseert en staat werkgevers en werknemers bij in alle aspecten van het arbeidsrecht, zowel in een nationaal als internationaal context.

 

Meer specifiek bestrijkt onze expertise de volgende gebieden:

  • – Aard van de arbeidsrelatie: werknemer, zelfstandige, enz.
  •  
  • – Arbeidsovereenkomsten: keuze van het contracttype, opstelling, sluiting, opvolging van contracten, beëindiging (ontslag en bescherming, ontslag, medische overmacht, enz.)
  •  
  • – Internationale mobiliteit en werkvergunningen
  •  
  • – Tijdelijk werk en detachering
  •  
  • – Arbeidsvoorwaarden en beloning: beloning (variabel loon, voordelen in natura, onkostenvergoeding, enz.), verlof en tijdskrediet, telewerken, werktijden, wijziging van arbeidsvoorwaarden, enz.
  •  
  • – Gebeurtenissen tijdens de arbeidsverhouding en andere situaties tijdens de dienstbetrekking: arbeidsongeschiktheid, welzijn op het werk (morele of seksuele intimidatie, geweld, burn-out, enz.), discriminatie, privéleven, recht op verbreking van de verbinding, competitie en ontkurken, sociale inspectie, enz.
  •  
  • – Arbeidsreglement, intern beleid, collectieve arbeidsovereenkomsten, enz.
  •  
  • – Sociale dialoog (DS, CE, CPPT, Europese ondernemingsraad) en sociale verkiezingen
  •  
  • – Herstructureringen, bedrijfsoverdrachten, massaontslagen
  •  
  • – Wij treden ook op als interim-advocaat voor onze cliënten.
  •  
  • – Stakingen
 • – RSZ

 

 • – Internationale mobiliteit
Onze diensten zijn afgestemd op uw behoeften. Wij adviseren u over alle kwesties met betrekking tot het arbeidsrecht. Wij kunnen u helpen bij het opstellen en herzien van allerhande documenten (bijvoorbeeld het opstellen van een amendement om telewerk in uw bedrijf in te voeren of het herzien van uw arbeidsreglement, of u als werknemer helpen bij het opstellen van een rechtsgeldige ontslagbrief of een brief waarin u verzet aantekent tegen een wijziging van uw arbeidsvoorwaarden).
Wij kunnen u ook vertegenwoordigen bij onderhandelingen met vakbonden of voor de verschillende overheden, of bij een sociale inspectie. We kunnen ook tijdelijke opdrachten in bedrijven uitvoeren (legal interim) om u te helpen bij een bepaald project of bij een tijdelijke overbelasting op het gebied van human resources. Wij kunnen ook op maat opleidingen in arbeidsrecht voor uw teams bezorgen.
Bij geschillen geven wij de voorkeur aan onderhandelingen en alternatieve geschillenbeslechting. Onze advocaten hebben ook een uitgebreide expertise in het verdedigen van uw belangen voor de rechtbanken en tribunalen.