Adapt Law

Tarieven

We bieden verschillende pakketten om aan je wensen te voldoen

Uurloon

In principe worden onze erelonen berekend op uurbasis. Het uurtarief hangt af van het onderwerp, het belang en de urgentie van de zaak. Waar nodig kunnen we ons uurtarief verlagen en een sucess fee overeenkomen (een percentage gekoppeld aan het resultaat), in overeenstemming met artikel 446ter van het Wetboek van Rechtsvordering.

Pakket

Waar mogelijk kunnen we een vast bedrag afspreken voor een specifieke opdracht of voor het dossier als geheel, om je meer voorspelbaarheid te geven.

Abonnement

Heeft jouw bedrijf regelmatig advies nodig? We bieden je een abonnementssysteem. Je betaalt alleen voor wat is afgesproken.

Wettelijke interim

We treden ook op als interim juridisch adviseur voor bedrijven. Of je nu expertise nodig hebt op het gebied van handelsrecht, vennootschapsrecht of arbeidsrecht voor een specifiek project, of je hebt te maken met een tijdelijke werkoverbelasting, wij kunnen tijdelijk een advocaat beschikbaar stellen aan jouw bedrijf tegen een voordelig dagtarief.

Bedrijfs huishouden

Heeft je bedrijf een juridisch secretariaat nodig voor het bijeenroepen van vergaderingen van de raad van bestuur of de algemene vergadering, het opstellen van notulen, de publicatie van besluiten, de herziening van de statuten of om ervoor te zorgen dat andere vereiste formaliteiten worden nageleefd? We kunnen een vennootschap oprichten.

Training

Heb je interne training nodig? We bieden praktische training voor uw personeel, over basisonderwerpen in onze expertisegebieden of gericht op de behoeften en specifieke vereisten van uw bedrijf.
We bieden diensten op maat. Aarzel niet om contact met ons op te nemen om uw wensen te bespreken en de oplossingen die we u kunnen bieden.