Adapt Law

UW FAMILIERECHT ADVOCAAT
Noémie Smet

Familierecht

Ons kantoor adviseert en begeleidt u bij uw scheiding, of u nu getrouwd bent, wettelijk samenwoont of de facto samenwoont, zowel in een nationale als internationale context.
Wij zijn ons bewust van de menselijke en financiële problemen die een scheiding met zich meebrengt en luisteren naar uw behoeften en geven de voorkeur aan gepersonaliseerde oplossingen waarin u de hoofdrol speelt.
Samen bepalen wij uw doelstellingen en verwachtingen en moedigen wij de dialoog en de alternatieve geschillenbeslechting aan.
Wij begeleiden u ook bij gerechtelijke procedures.
Wij vertegenwoordigen u voor de hoven en rechtbanken in procedures die met name betrekking hebben op de toekenning van partner- of partneralimentatie na echtscheiding, de vaststelling van de bijdrage in het onderhoud en de opvoeding van uw kinderen, de vaststelling van de huisvesting van uw minderjarige kinderen of andere maatregelen die voortvloeien uit uw scheiding.
Ons kantoor behandelt ook de vermogensrechtelijke aspecten die inherent zijn aan elke scheiding of echtscheiding, met name met het oog op de verdeling van uw roerende en onroerende goederen.