Adapt Law

UW VERKEERSRECHT ADVOCAAT
Noémie Smet

Verkeersrecht

Ons kantoor staat u bij en vertegenwoordigt u voor de politie en de strafrechter in zowel burgerlijke als strafzaken. Wij verdedigen u in strafzaken betreffende verkeersovertredingen zoals rijden onder invloed, snelheidsovertredingen, vluchtmisdrijven, gebrek aan verzekering of technische controle, enz.
Onze advocaten zetten zich in om elke verdediging af te stemmen op de specifieke omstandigheden van elke zaak.
Wij kunnen u ook adviseren en bijstaan indien u het slachtoffer bent van een verkeersongeval en u een schadevergoeding wenst te bekomen voor uw lichamelijke of geestelijke letsels of voor schade aan eigendommen.
Wij kunnen u ook bijstaan bij een gerechtelijke medische expertise, die tot doel heeft de door u geleden schade objectief vast te stellen.